Mijn Sporthopper Het Hogeland 0

Inclusief Sport en Bewegen

Sociaal Vitaal

Sociaal Vitaal is een programma dat is bedoeld voor zelfstandig wonende ouderen, in de leeftijd van 60-85 jaar, die onvoldoende lichamelijk actief zijn, eenzaam zijn en weinig veerkracht hebben om te kunnen omgaan met veroudering.

Sociaal Vitaal bestaat uit het werven van deelnemers en het screenen van de deelnemers op bewegingsarmoede, eenzaamheid en veerkracht. Daarbij staat de uitvoer van het Sociaal Vitaal programma centraal. De ouderen die belangstelling hebben voor het programma worden gescreend door het afnemen van een fysieke fitheidstest in combinatie met een vragenlijst die eenzaamheid en veerkracht meet.

Het Sociaal Vitaal programma bestaat uit vier onderdelen: een veelzijdig beweegprogramma waarbij deelnemers in hun eigen wijk of buurt worden ondersteund bij het realiseren van de Nederlandse Norm Gezond Bewegen;

Een weerbaarheidstraining waarin de nadruk ligt op het leren omgaan met angst, het krijgen van zelfvertrouwen, het leren aangeven van de eigen grenzen en het greep krijgen op emoties en het eigen gedrag;

Een sociale vaardigheidstraining waarin de nadruk ligt op het vergroten van het inzicht in sociale interacties en het verbeteren van sociale vaardigheden om sociale contacten te leggen en te onderhouden;

Voorlichting over verschillende gezondheids- en sociale thema’s waarvoor de deelnemers belangstelling hebben en waarvan zij de kennis kunnen inzetten bij het realiseren van een gezonder leefpatroon.

Het doel van Sociaal Vitaal is het bevorderen van het gezond ouder worden van de doelgroep. Ouderen zullen tijdens en na afloop van het programma diverse voordelen ervaren, namelijk: betere fysieke conditie veerkracht om de gevolgen van veroudering op te vangen goede sociale vaardigheden om sociale contacten te leggen

 

 

Valplreventie

Dit is een project voor ouderen waarbij er een cursus aangeboden wordt om ouderen te informeren over de gevaren van vallen en hoe dit te voorkomen. Binnen deze cursus komen onder andere de volgende zaken aan bod; Valrisico’s (duizeligheid, evenwichtsproblemen, vochtophopingen, medicijngebruik etc.), het herkennen van valgevaren en hoe deze goed op te kunnen vangen.

 

Doortrappen

Doortrappen is een fietsproject voor ouderen, waarbij het doel is: Veilig doorfietsen tot je 100e! Er worden verschillende doortrap evenementen in de gemeente georganiseerd, waarbij het sociale aspect en het veilig fietsen op de normale- of elektrische fiets centraal staat. Dit wordt georganiseerd door een samenwerking van lokale vrijwilligers, het beweegteam, de doortrappen organisatie en veilig verkeer Nederland.

Naast de losse evenementen is er een vaste fietsgroep gevormd in Bedum, waar elke tweede donderdag van de maand een tocht van ongeveer 30 km wordt gefietst. Dit uiteraard met een koffiestop op een leuke of unieke locatie! Mocht je hier meer over willen weten, neem dan contact op met t.ravenshorst@hvdsg.nl  

Lisa Haveman

Lisa Haveman
Beweegcoach

Inclusief sporten en bewegen (senioren)

Maarten Westerhuis

Maarten Westerhuis
Beweegcoach

Inclusief sport en bewegen (senioren)