Mijn Hogeland Beweegt 0

Versterking Sportaanbieders

De verengingsadviseurs ondersteunen sportverenigingen uit Het Hogeland op diverse gebieden. Ze werken hiermee toe naar open en vitale verenigingen. Open door in te zetten op samenwerking met andere lokale organisaties en het vervullen van een maatschappelijke rol. Vitaal door te werken aan het organisatorisch en financieel versterken van de sportverenigingen. Met enerzijds advies op maat door met korte lijnen en één op één contact. Anderzijds op het gebied themabijeenkomsten en scholingen. Dit alles in samenwerking met de sportcoaches/beweegcoach, lokale sportaanbieders, dorpsraden, sportbonden, VNN en andere gemeentelijke beleidsterreinen. 


 

 

 

 

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met:

Jelle Oosterhof

Jelle Oosterhof
Verenigingsadviseur

Verenigingsondersteuning