Mijn Hogeland Beweegt 0
Website format Hogeland Beweegt

Fittesten een groot succes!

Afgelopen week zijn in het kader van Sociaal Vitaal fittesten aangeboden op 4 locaties in de gemeente Het Hogeland. In Bedum, Sauwerd, Winsum en Onderdendam hebben 470 senioren aan deze fittesten deelgenomen. Het project Sociaal Vitaal wordt aangeboden door Stichting Goud Vereg in samenwerking met de gemeente Het Hogeland en Beweegteam Hogeland. Voor meer informatie, kijk op: www.hogelandbeweegt.nl/sociaalvitaal