Mijn Hogeland Beweegt 0

Lokaal Sportakkoord

Samen sterk voor sport en bewegen in Het Hogeland

Uitvoering Sportakkoord
Eind juni 2020 is het Lokaal Sportakkoord van de gemeente Het Hogeland gepresenteerd.
Ruim 50 personen werkzaam bij sport- en beweegaanbieders, het sociaal domein, onderwijs en fysiotherapeuten hebben een bijdrage geleverd aan dit sportakkoord. In Het Sportakkoord Het Hogeland staan 3 thema’s waaraan de komende jaren wordt gewerkt:

  • Positieve sportcultuur
  • Van jongs af vaardig in bewegen
  • Vitale sport- en beweegaanbieders

Klik HIER om direct het Lokaal Sportakkoord te bekijken.
Klik HIER om de 1e nieuwsbrief Sportakkoord Het Hogeland te bekijken.

Regiegroep Sportakkoord
De regiegroep ziet toe op de uitvoering van het Sportakkoord. Naast de regiegroep is er per thema een werkgroep, die zorgt voor de uitvoering en coördinatie van de themaprojecten. Zij worden bij de uitvoering ondersteunt door enthousiaste sportaanbieders (de supporters). Deze organisatie is terug te vinden in onderstaand schema Organisatie Sportakkoord Het Hogeland. 

Daarnaast wil de regiegroep verbindingen leggen en stimuleren tussen de verschillende partijen: sport- en beweegaanbieders, onderwijs, het sociaal domein, Beweegteam Het Hogeland en zorgaanbieders.

Leden van de regiegroep zijn:
Yvonne de Haan - UFC Noordpool
Erwin Bloeming - Adviseur Lokale Sport Het Hogeland
Alies Kap - Stichting KindH
Carola Veenstra - Turning Winsum
Eddie Tammens - FC LEO
Siebren van der Molen - Huis voor de Sport Groningen

Projecten Sportakkoord Het Hogeland
De regiegroep Sportakkoord Het Hogeland heeft sportaanbieders opgeroepen projectaanvragen in te dienen om een bijdrage te leveren aan de realisatie van de doelen van het Sportakkoord Het Hogeland.

De volgende aanvragen zijn gehonoreerd.
1) Verenigingsadviescafe Het Hogeland, Beweegteam Het Hogeland
Inspiratiebijeenkomst voor verenigingsbestuurders met als thema ‘Positieve Sportomgeving’.
Het is belangrijk om op de verenigingen positiviteit  en gezondheid te benadrukken.
Positief Coachen, gezonde voeding en een sociaal veilige omgeving zijn de rode draad.
2) Tennis@school, LTC Odivia Eenrum en TC Usquert.
De tennisverenigingen uit Het Hogeland hebben i.s.m. de KNLTB een plan gemaakt om kinderen kennis te laten maken met tennis.
In samenwerking met een aantal basisscholen en de gymnastiekleraren van die scholen wordt er een programma opgezet.
Het doel is meer kinderen in beweging krijgen en meer jeugdleden binnenhalen.
3) Gezond clubhuis, Noordpool - U.F.C.
Bij een gezonde sportomgeving hoort gezonde voeding.
Noordpool – U.F.C. gaat als koploper van de voetbalverenigingen in Het Hogeland aan de slag met De Gezonde Sportkantine.
Het doel is de gezonde keuze de makkelijke keuze te laten zijn en leden stimuleren gezonder eten en drinken te kiezen. Door een gezonder alternatief aan te beiden wordt ‘de gezonde keuze de makkelijke keuze’.
4) Bewegingsarmoede Roodeschool
VV Corenos neemt in Roodeschool het voortouw om zoveel mogelijk jeugd uit Roodeschool in beweging te krijgen.
In samenwerking met de plaatselijke school en andere organisaties uit Roodeschool worden er sport- en beweegactiviteiten georganiseerd.
5) Peuter beweegtuin, Turning Winsum
Jonge kinderen van 1,5 tot 4 jaar komen in aanraking met alle aspecten van de motorische ontwikkeling.
Dit onder begeleiding van speciaal opgeleide leidsters. Samen met een ouder erbij wordt toegewerkt naar het Nijntje Beweegdiploma.
6) Nijntje Beweegdiploma, KindH en Turning Winsum.
Kinderopvangorganisaties en gymnastiekverenigingen uit Het Hogeland worden uitgedaagd om aan de slag te gaan met Nijntje Beweegdiploma.
Leiding wordt geschoold om op een verantwoorde wijze jonge kinderen motorisch te ontwikkelen.

Downloads